top of page

O firme

DGproject ponúka svoje služby pri zhotovení a dodaní nasledovných druhov projektových dokumentácií stavieb cestnej infraštruktúry:

 • diaľnice,

 • cesty extravilán,

 • miestne komunikácie,

 • prístupové komunikácie,

 • vjazdy,

 • chodníky,

 • cyklochodníky, 

 • námestia,

 • spevnené plochy,

 • oplotenia,

 • parkovacie plochy,

 • terénne úpravy,

 • dopravné značenia a mnoho ďalších.​

v stupňoch:

 • dokumentácia na územné rozhodnutie,

 • dokumentácie stavebného zámeru,

 • dokumentácia na stavebné povolenie,

 • dokumentácia na ponuku a realizáciu stavby,

 • dokumentácia skutočného realizovania stavby.

Vrátane účasti na realizácii v rámci autorského dozoru.

bottom of page